THE MAG Junior 2024 - Младежи от България, Румъния и Франция ни разказват как искат да живеят в света

Access and Quality of Education | Citizenship & Sustainability | Inclusion | Magazine
Year of publication: 2024
Language: Bulgarian
Location: Bulgaria | Europe | France | Romania

Presentation

С MAG Junior 2024 Action Education иска да насърчи изразяването на мнението на младите хора, живеещи в несигурни жилища, подкрепени от нашите партньори в Европа: Médecins du Monde в България, Stea в Румъния и CL.A.S.S.E.S във Франция.

За да помогнем на младите хора да изразят себе си да развият психосоциалното си благополучие, което е важна предпоставка за учене и за социален и професионален успех, поканихме нашите партньори да проведат семинари на тема Let's inhabit the world! ("Да обитаваме света") с подкрепата на артисти и професионалисти по техен избор (създатели на видеоклипове, фотографи, създатели на подкастове, илюстратори).

Вие сте младежки работник или учител, работещ с младежи на възраст от 13 до 16 години? Можем да ви предложим възможността да водите дейности, свързани с темата на MAG Junior: Да обитаваме света! Подобно на " обитателите " на MAG Junior 2024, дайте им думата чрез творчески дейности, като например творчески интервюта!

en_GB